Sahaviriya Steel Industries PLC

  • Banner IR SSI
  • Banner IR SSI
  • Banner IR SSI

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย และผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานเอสเอสไอบางสะพานซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหล็กกลางนํ้า ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี และกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมันสูงสุด 1 ล้านตันต่อปี มียุทธศาสตร์หลัก คือ "สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Innovate Premium Value Products)" เพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง และการก่อสร้าง

บริษัทมีการร่วมลงทุนในโครงการเหล็กปลายน้ำต่อเนื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (“TCRSS”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 1.2 ล้านตันต่อปี และบริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด (“TCS”) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำลังการผลิตสูงสุด 240,000 ตันต่อปี

โรงงานทั้งหมดในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศสำหรับการดำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษัทมีการร่วมลงทุนในบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (“PPC”) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทย รองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก นอกจากนี้ บริษัทยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“WCE”) ให้บริการงานด้านวิศวกรรม การจัดการงานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม งานออกแบบและผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนจักรกล งานขึ้นรูปและประกอบโครงสร้างโลหะ รวมถึงการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 2,300 คน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายการรับคนในท้องถิ่นเข้าทำงาน โดย ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวนพนักงานที่เป็นคนในท้องถิ่นร้อยละ 89 ของจำนวนพนักงานที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

ธุรกิจเหล็ก

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ดำเนินการโดยบริษัท สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ถังแก๊ส ท่อเหล็ก และก่อสร้าง และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ธุรกิจเหล็กปลายน้ำ ประกอบด้วย ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น ดำเนินการโดย TCRSS ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูงของบริษัทเป็นวัตถุดิบในการผลิต ธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ ดำเนินการโดย TCS และใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ธุรกิจท่าเรือ

บริษัทได้ร่วมลงทุนใน PPC ซึ่งมีท่าเทียบเรือให้บริการจำนวน 4 ท่า สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขับน้ำสูงสุดถึง 100,000 DWT พร้อมกัน 2 ลำ โดยในปี 2555 ได้เริ่มเปิดให้บริการขนถ่ายเหล็กแท่งแบนด้วยเครนหน้าท่าขนาดน้ำหนักยกสูงสุด 100 ตัน จำนวน 2 ตัว เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและรองรับการขนถ่ายผลิตภัณฑ์เหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจวิศวกรรม

ดำเนินการโดย WCE ซึ่งในช่วงเริ่มต้นให้บริการแก่กิจการภายในกลุ่มบริษัทเป็นหลัก ปัจจุบันได้ขยายการให้บริการไปสู่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ กลุ่มอุตสาหกรรมซีเมนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

สำนักงานกรุงเทพฯ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (662) 238-3063-82
  • โทรสาร : (662) 236-8890, 236-8892

อ่านต่อ

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

9 หมู่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (66-32) 691-403-5, 691-412-5, 691-419-20
  • โทรสาร : (66-32) 691-416, 691-421

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.