Sahaviriya Steel Industries PLC

  • Banner IR SSI
  • Banner IR SSI
  • Banner IR SSI

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น:
สกุลเงิน
SSI
THB
ราคาล่าสุด
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.05
-
เปลี่ยนแปลง
% เปลี่ยนแปลง
-
-%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
- / -
- / -
วันก่อนหน้า
ราคาเปิด
0.05
-
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
-
0.05 - 0.05
Updated: 15 มกราคม 2562 06:26

Intraday Chart

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

สำนักงานกรุงเทพฯ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (662) 238-3063-82
  • โทรสาร : (662) 236-8890, 236-8892

อ่านต่อ

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

9 หมู่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (66-32) 691-403-5, 691-412-5, 691-419-20
  • โทรสาร : (66-32) 691-416, 691-421

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.